Browsed by
wiki

0th Level

0th Level

De følgende regler gælder for sekundære karakterer og 0th level primære karakterer. De forhenværende regler for 0th level gælder ikke mere. Sekundære karakterer er karakterer man har ved siden af den person man normalt spiller. De skal betragtes som bi-personer, der giver mulighed for at deltage, selv om ”man” (ens figur) befinder sig langt væk i tid og/eller sted. Startende 0th level karakterer. For fremtiden vil reglerne for 0th level karakterer være de samme som for sekundære karakterer. Man starter…

Read More Read More

Afkom

Afkom

Udgangspunktet er altid de attributes forældrene havde som level 1. Disse opnås ved en alder af 16 år. Når det drejer sig om to normale personer: “formel 4: 70% af middel +1d6” altid bruges. Når det drejer sig om situationer hvor en af forældrene er Hero afgøres den formel der skal bruges afgøres med 1d8: d8 Result Formel 1 A disappointment to the family (Are you sure its mine ?) Formel 1: Laveste 2-3 Oh well, I guess I can see som…

Read More Read More

Alignmentskift

Alignmentskift

For hvert 3. Level en figur opnår må der skiftes en alignment grad, gratis. Hvis det kan forsvares rollespils mæssigt (Alignment skiftet begrundes i et referat, og DM afgør derefter om det var et rimeligt skift), er der ingen straf for at skifte alignment. Ved alle alignment skift der ikke opfylder ovenstående skal alle xp der indtjenes halveres, indtil næste level er opnået.

Armor

Armor

Armor, komplet oversigt Armor Type Cost AC Weight Damage points Damagerating CombatF.Move Prof. C.Move Padded armor 4 gp 1 10 lbs 10 Cord armor 10 gp 2 10 lbs 7 Leather armor 15 gp 2 15 lbs 10 Wood armor+ 50 gp 3 20 lbs 15 1 10% Bone armor 50 gp 3 20 lbs 15 1 10% Light scale++ 80 gp 3 25 lbs 20 Studded leather 25 gp 3 25 lbs 15 Ring mail 40 gp 3 30…

Read More Read More

Ascendant

Ascendant

Krav Level: Hero 10 Ascendant og klasser Som Ascendant stiger en karakter ikke længere i andre klasser eller sub-klasser, men bruger i stedet sin energi Tilbedere Avatar Levels Level XP Powers Limitations Krav / Ritualer 1:Initiate 0 Udødelig Alle klasser og sub-klasser på nær Ascendant stopper med at få XP. XP overføres nu til en avatar Det er ikke længere muligt at skabe afkom. Hvis Avataren dør, må en ny skabes som level 1. Avatar og oprindelig fysisk krop kan…

Read More Read More

Assasin

Assasin

Krav Race:All Class:Thief Level:7 Prime:23 Alignment: Neutral eller Evil Ansigter En Assasin har evnen til at tage et andet ansigt på. Ansigtet skal stamme fra et lig af samme størelse som assasinen selv, og være fjernet af Assasin’en selv. Det skal behandles af særlige kemikalier og gennemgå et ritual der tager én uge og koster 100 GP før det kan anvendes. Ansigtet kan derefter opbevares i en scroll-case og holder på ubestemt tid. Det tager skader og saver som et…

Read More Read More

Avenger

Avenger

Avenge Krav Race: Human Class: Fighter Level:7 Strength: 15 Constitution: 16 Wisdom: 18 Alignment: Lawfull Evil xxx xxx Levels Level XP Powers Limitations Ritual 1 0 Health Immunity to all forms of disease. (Avengers are not immune to lycanthropy and mummy rot.) An Avenger can never retain wealth.He can keep enough treasure to support himself, pay his henchmen, and so on, but all excess monies must be given to his Liege. In addition, 10% of all treasure garnered must be given to a lawful evil religious…

Read More Read More

Backstab

Backstab

Et succesfuldt backstab angreb resulterer altid i et critical hit. Der gives ikke dobbelt skade udover backstab multiplyer. Men der skal klares et saving throw for at undgå special effect. Bonus skade for strength ganges IKKE med backstab modifier. Anvendelse af backstab har ikke indflydelse på antal angreb pr. runde, og det er således muligt at udføre flere backstab pr. runde, hvis de normale betingelser er opfyldt.

Beastmaster

Beastmaster

En Kriger med evnen til at betvinge ét mægtigt bæst og derefter knytte et gensidigt bånd. Eksempler på bæster kan være alt fra Drager til Krakens, men også mindre monstre som Chimera, Pegasus, Enhjørning eller Displacerbeast kan være relevante. Krav Race: Human Level:5 Leadership: 20 Alignment: Any non Chaotic Bæstet   For at en væsen kan komme i betragtning som bæst, skal det være anvendeligt som ridedyr og besidde et intelligensniveau der gør det  istand til at handle bevidst og have mindst 3…

Read More Read More