Browsed by
Category: Ikke kategoriseret

Dog Bites Leash When Walking

Dog Bites Leash When Walking

Dog bites leash when walking – this is a behavior that is seen quite frequently in dogs. It can be frustrating for the dog owner, as it can seem as if the dog is purposely biting the leash. In reality, there are a few different reasons why a dog might bite their leash while walking. One reason a dog might bite their leash is if they are feeling anxious or uncomfortable. If the dog is constantly being pulled on the…

Read More Read More

How To Start A Proposal Essay

How To Start A Proposal Essay

A proposal essay is a type of essay that asks the reader to approve of a certain idea or plan. The proposal essay can be about anything, but it is usually used to propose a solution to a problem. When writing a proposal essay, you will need to make sure that you have a clear and concise thesis statement. Your thesis statement should state the problem that you are proposing to solve, and it should also state your solution to…

Read More Read More

Athene kirken i Gengaril

Athene kirken i Gengaril

Athen kirken er en af de store religioner i Genagil med Hovedsæde Jaxton. Kirken har templer i alle de store byer og Schrines i de fleste af de mindre, dog primært koncentreret i Grænseområder især i Jaxton mod grænsen til Abarach. Kirkens nye overhoved Illyana er ofte på rejse til “det nye land” mod Øst. Så den daglige leder er high priestess Agathe. Der er en del murren krogene over udnævnelse af Illyana da hun ikke har været en del…

Read More Read More

Wizards

Wizards

Wizards Wizards skabes efter reglerne i Skills and powers. Nye eller ændrede powers. Armored wizard. (10,15,20 eller 5,10,15 for fighter eller prist kombinationer) Alle regler i andre bøger overskrives af følgende: En wizard kan for 10 point få lov til at bruge armor op til AC 8. For 15 point kan han bruge armor op til AC 4. For 20 point kan man bruge enhver armor. Reglerne gælder for armorens grundværdi. En magisk leather +5 tæller kun for AC8. Specielt gælder…

Read More Read More

Mesterskud

Mesterskud

De forladte miner i Merton, viser sig ikke at være så forladte at det gør noget. Gangene genlyder af hulkende mennesker, deres bønner og dødsskrig i den vulkanske varme og tunge luft. En lille bande nærmer sig på magisk vis minerne med den hensigt at rydde dem og tage fornyet ejerskab af dem, samt hvis muligt at befri de slaver de antager driver minen. I mørket ved minens indgang lurer en dæmonisk vagt. Et firbenet væsen der sidder nærmest ubevægeligt…

Read More Read More

Wiki’en er på vej på pension

Wiki’en er på vej på pension

Wiki er på vej på pension, og vil blive erstattet af Lexicon på dette site. Det kommer til at tage lidt tid at flytte det hele, men alt nyt vil blive tilføjet her og det gamle flyttet væk fra wiki.augamore.net løbende. Se for eksempel: http://augamore.net/?encyclopedia=guder eller http://augamore.net/?encyclopedia=sub-classes Mit håb er at editoren er så meget bedre i det nye systemet at flere kan/vil bidrage.

Jeg har netop modtaget bud omkring den Giant stamme vi tidligere rekruterede til at hjælpe med at bygge. Efter at have modtaget jernvåben fra os er stammen af giants ved Busham blevet så stærke at de har underlagt sig to til tre andre stammer. Vores højding Grok er dermed blev Stor Højding.