0th Level

0th Level

De følgende regler gælder for sekundære karakterer og 0th level primære karakterer. De forhenværende regler for 0th level gælder ikke mere.

Sekundære karakterer er karakterer man har ved siden af den person man normalt spiller. De skal betragtes som bi-personer, der giver mulighed for at deltage, selv om ”man” (ens figur) befinder sig langt væk i tid og/eller sted.

Startende 0th level karakterer.

For fremtiden vil reglerne for 0th level karakterer være de samme som for sekundære karakterer. Man starter simpelthen som beskrevet nedenfor, og når man føler sig klar, skifter man simpelthen til 1. level . Man skal naturligvis stadig rollespille sig frem til en master, og gennemgå en lærlingetid.

Regler der gælder for sekundære karakterer:

·        Man kan max. have 1 sekundær karakter pr. geografisk region.

¨        En geografisk region defineres af DM, og KAN variere fra figur til figur.

·        Sekundære karakterer er altid level 0

¨        Den eneste måde de kan blive eventyrere på, er ved at blive til primære karakterer.

·        Forbindelser mellem forskellige karakterer er ikke tilladt

¨        I specielle tilfælde kan der gøres undtagelser (afgøres af DM).

Regler der gælder for alle 0th level:

·        De får kun 3d6 i hver score.

¨        Der slås om hver enkelt score, og ingen ombytning er tilladt.

·        Kun visse alignments er tilladt (se afsnit om atribute forbedring).

·        Fra start må der være 2 points forskel på sub-abilities.

¨        De kan senere købe højere scores v.h.a. CP (se tabel).

·        Point fra Racial abilities kan bruges til race-abilities eller overføres til figuren generelt.

·        Der er mulighed for at få Traits/Disadvantages.

¨        Disadvantages oprettes fra start, og point tilskrives med det samme.

Kun følgende er tilladt: Allergies, Bruise Easily, Clumsy, Deep Sleeper, Lazy, Phobias, Powerful enemy & Unlucky.

¨        Traits kan oprettes med de point man måtte have fra start, eller købes senere (højere pris).

·        De har 1d6 HP.

¨        De kan senere købe flere HP for CP.

·        De KAN vælge et kit.

·        De får 1 weapon prof, og 1 non-weapon prof. fra start.

¨        hver til en værdi af max 3 CP.

¨        Kun fra general/normale våben.

·        De får ingen XP, men får i stedet CP. Disse point uddeles efter samme princip som XP.

·        De starter med 2d10 gp, udstyr skal købes for disse penge.

·        Som standard starter en 0th level som 13 årrige, men man kan vælge at starte en ældre figur.

¨        Man får 1 CP for hvert år man er over 13 (op til 50 år). Disse point skal bruges efter nedenstående regler som var de optjente ”XP”.

¨        Figurer modtager 1d6 gp for hvert år over 13 de starte på.

¨        Figurer over 60 år tillades kun efter sær aftale.

¨        For demi-humans gælder andre aldersgrænser.

·        En karakter kan ikke blive level 1, før hun er fyldt 15 år.

Brug af CP.

De CP en 0th level tjener kan bruges til at forbedre figuren på forskellige måder. Se nedenstående afsnit for detaljer.

Køb af Hitpoints:

§  Man kan maks. stige 1 HP pr. træning, og det tager en uge at træne.

§  Det koster et antal CP svarende til det antal  HP man ønsker at opnå.

§  Maks. HP en 0th kan have er 20 HP.

eks.:

Det koster 4 CP at stige fra 3 til 4 HP.

Køb af abilities.

¨       Man kan ikke stige mere end to point pr. score pr. CP tildeling, det tager ingen tid at stige.

¨       Der må ikke være mere end 4 points forskel på sub-abilities.

¨       De restriktioner der gælder omkring Muscle skal overholdes.

¨       Mht. høje scores: restriktionerne gælder hvad enten det er rigtige eller ”sub-” scores !

0th level CP Priser for at stige 1 ability point/ 2 sub ability point.
Ønsket score Pris i CP
1-11 1
12-13 2
14 5
15 10
16 15*
17+ 20*
* Kun for racer m. bonus.

Forbedring af THACO for en enkelt våben type.

Man kan vælge at træne sine kamp evner, og kan opnå fra +1 til +3 to hit (for et enkelt våben). Man kan ikke træne mere end et niveau af gangen. Træning tager en 1 dag pr. CP brugt.

0th level CP Priser for at forbedre to hit bonus .
Niveau Prist i CP
+1 7
+2 14
+3 28

Forbedring af (et enkelt) Saving Throw.

Man kan vælge at forbedre sine Savingthrows med +1 til +3. Forbedringen gælder kun for en kategori pr. træning, og man kan ikke træne mere end et niveau af gangen. Træning tager 1 dag pr. CP brugt.

0th level CP Priser for at forbedre Saving Throws
Niveau Pris i CP
+1 10
+2 20
+3 40

Forbedring/Oprettelse af Skills eller traits.

Her gælder normale regler, bortset fra at man kan oprette traits. Traits koster det dobbelte af hvad der står i POSP. Træningstiden er 2 uger pr. CP brugt.

Køb af spells.

En 0th level kan lære at bruge spells. Man kan vælge at lære spells enten som præst eller som wizards. Samtidig med at evner købes skal man vælge en enkelt sphere (præst) eller school (wizard) hvor de spell man kaster altid skal komme fra.

Det valgte område kan ikke senere ændres.

Spells der varierer i power efter level, kastes som 1st level.

Selv om man får en ægte klase der kan bruge spells, mister man ikke sine 0th level spell-evner. De oprindelige evner bliver dog ikke stærkere, og skal stadig overholde de oprindelige krav (kastes altid som 1st level, begrænset til den oprindelige sphere/school)

Bemærk: Wizard spells skal læres separat, efter man har fået evner til at bruge dem (på samme måde som alle andre wizards)

Man kan kun lære et niveau af gangen. Det tager 1 uge per CP brugt.

0th level CP Priser for at kunne bruge spells.
Niveau Pris i CP
1 1st level Spell 12
2 1st level Spells 12
2 1st level Spells1 2nd level Spells. 18

Køb af ”Rogue” abilities.

Man kan som 0th level lære de fleste tyve-evner. Prisen for de forskellige evner fremgår nedenfor.

For alle abilities gælder det at man kun kan lære et niveau af gangen, og at det tager 2 dage per CP brugt at lære det.

Det gælder desuden, at alle evner skal modificeres efter race, dexterity og eventuel armor.

Pickpocket.

0th level CP Priser for at lære Pick Pocket.
Niveau Pris i CP
15 % 5
25 % 7
35 % 10

Open Locks.

0th level CP Priser for at lære Open Locks.
Niveau Pris i CP
10 % 5
20 % 7
30 % 10

Find/Remove Traps

0th level CP Priser for at lære Find/Remove traps.
Niveau Pris i CP
5 % 5
15 % 7
25 % 10

Move Silently

0th level CP Priser for at lære Move silently.
Niveau Pris i CP
10 % 3
20 % 4
30 % 5

Hide in Shadows

level CP Priser for at lære Hide in Shadows.
Niveau Pris i CP
5 % 3
15 % 4
25 % 5

Climb walls.

0th level CP Priser for at lære Climb walls.
Niveau Pris i CP
23 % 3
38 % 4
50 % 5

Tunneling.

0th level CP Priser for at lære Tunneling.
Niveau Pris i CP
15 % 5
25 % 7
35 % 10

Escape bonds.

0th level CP Priser for at lære Escape bonds.
Niveau Pris i CP
10 % 5
20 % 7
30 % 10

Overgang til 1. level.

For at en 0th level kan starte en egentlig karriere som eventyrer, skal han først finde en master der er villig til at træne ham.

Startende lærlinge.

Det tager 1 måned at lære de grundlæggende ting. Når denne lære periode er overstået kan man kalde sig apprentice (lærling), og man får følgende evner / Begrænsninger.

1.       Spells som en 1. level af klassen.

§  Wizards-apprentices skal derefter lære de enkelte formularer separat.

§  Specialist-appretices kan kun tage spells fra deres valgte schools.

§  Priest-apprentices får ingen bonus spells for høj wisdom.

2.       De fighting styles der hører til klassen. (kun basic, ikke specialisering)

3.       Mulighed for at bruge Armor, som klassen.

4.       CP for høj knowledge

§  Disse kan bruges som alle andre CP, til købe af evner.

§  Man får ikke yderligere Cp for knowledge, selv om den skulle stige.

5.       Alle begrænsninger for klassen skal nu overholdes.

§  Priests må kun bruge af guden tilladte våben.

§  Paladins skal betale tiende.

§  Etc.

6.       Savingthrows som 1. level.

Lærlinge i træning.

Optjening af CP.

Der er to måder at optjene CP på, efter man er blevet lærling.

A)     Man bliver hos sin master, og lærer kun fra ham. For hver uge man er hos masteren, får man 1 CP.

B)      Man tager på eventyr og drager sine egne erfaringer. Man vender regelmæssigt hjem, og sammen med sin mester bliver man instrueret i ny viden og kunden, efterhånden som man er moden.

Der kan være nogle forpligtigelser ved at være lærling, mange mestre kræver at lærlinge står for rengøring, madlavning og andre lignende pligter. Disse pligter kan naturligvis gøre det svært at være fuldtids ”eventyrer” .

Det er naturligvis tilladt at kombinere de to metoder. Man kan godt gå på eventyr i byens kloaker om aftenen, og alligevel træne om dagen, så længe man sørger for at hvile tilstrækkeligt.

Brug af CP.

Mens man er lærling må man købe evner fra såvel 0th level abilities, som class-abilities (fra den klasse man træner).

Lige så snart en evne er købt og betalt med CP, kan den benyttes.

Lærlinge træning
Type Pris Tid Sted
0th level ability. Se 0th level regler. Se 0th level regler. Hvor som helst en passende træner er at finde.
Proficiency (Weapon/Non-weapon) Som klasse. Som alle andre. Hvor som helst en passende træner er at finde.
Class-ability. (non-wizard) Som klasse 4 dage pr. CP. Master.
Class-ability. (wizard) Dobbelt af klasse 4 dage pr. CP. Master.
Class-restriction. Som class-ability Som class-ability Master.

Specielt for Wizards.

Da Wizard træning er meget bogligt orienteret, skal en Wizard have brugt mindst 35 CP på wizard relaterede (non weapon) proficiencies.

Mindst to af disse skills skal være på 15 eller bedre.

Afsluttende lærlinge.

Når man syntes at man er klar til den store verden, eller når ens master beslutter sig til at man er færdig, skifter man til første level. Hvis man har brugt flere eller færre point end standard typen af ens klasse, bruges det dertil beregnede regneark.

Man slår for HP, og eventuelt exceptionel strength. Derefter er man 1. level.

Rent rollespilsmæssigt skal man ofte gennemgå en prøve, som masteren eller gildet stiller.

Det ikke er tilladt at overføre mere end 5CP til 1. level.

0th level Multi-classes.

For multiclass gælder at man skal have fundet 1 eller flere masters med de nødvendige abilities inden man er på 1st level i nogen class.

Man får ikke XP i nogen klasse, før alle ”lærlinge klasser” er færdiggjort.

0th level Dual-classes.

Som dual class gennemgår man en ny periode som apprentice. Man følger i princippet reglerne fra players handbook , men i stedet for at starte på 1st level, starter man som 0th level apprentice.

En væsentlig forskel er at man kun må købe class-abilities, og ikke kan købe 0th level abilities.

Skriv et svar