Beastmaster

Beastmaster

red_knight___the_beastmaster_by_joshcorpuz85-d8po7sf

En Kriger med evnen til at betvinge ét mægtigt bæst og derefter knytte et gensidigt bånd. Eksempler på bæster kan være alt fra Drager til Krakens, men også mindre monstre som Chimera, Pegasus, Enhjørning eller Displacerbeast kan være relevante.

Krav

Race: Human
Level:5
Leadership: 20
Alignment: Any non Chaotic

Bæstet

 

For at en væsen kan komme i betragtning som bæst, skal det være anvendeligt som ridedyr og besidde et intelligensniveau der gør det  istand til at handle bevidst og have mindst 3 HD.

En Beast-master kan altid kun have ét væsen betvunget. Hvis han ønsker at skifte bæst må han således først frigive si eksisterende bæst. At gøre dette er en bevidst handling der tager en runden, hvorefter bæstet får et loyalitetscheck. Hvis bæstet ikke klarer checket er det fortsat bundet til mesteren der kan forsøge igen runden efter.

Betvingelsen

For at betvinge et bæst skal mesteren besejre det i kamp uden at skade det. Dette gøres ved at være ubevæbnet eller ved at anvende “den flade side af sværdet”.

Ved at kæmpe på denne måde “skader” unarmed normalt og våben kun 50%.

Hvis bæstet er intelligent og i stand til at kommunikere, skal den vordende mester udfordre bæstet. Hvis bæstet ikke udfordres eller ikke acceptere udfordringen har det i forbindelse med kampen +50% HP. Magiske våben, afstandsvåben og spells kan ikke anvendes, men bæstets eventuelle immunitet overfor våben virker ikke.

Bæstet skader og kæmper naturligvis helt normalt og efter sine fulde evner.

Efter et væsen er betvunget skal der bruges 1 dag pr HD væsnet har, før båndet er endelig knyttet. I denne periode skal bæst og mester være sammen. Hvis bæst og mester adskilles af mere end 10 yards får bæstet med det samme et Loyalitets-check.

Loyalitet

I situationer hvor bæstet tager skade på grund af mesterens handlinger (f. eks kamp), sulter eller på anden måde mistrives eller tvinges til en unaturlig handling får det et check for at bryde fri.

Hvis Bæstets alignment er i modpol (good/evil) eller (law/chaos) fra dets mester får det dobbelt HD (mindst +5) til checket..

Hvis bæstet tidligere har været betvunget får det -1 til HD pr. gang det har været betvunget. (indtil 50% af HD)

Hvis bæstet har mindre en 25% HP tilbage får det dobbelt HD.

Check der skal slås under på en 20 sidet er:

Et slag på 1 betyder altid at bæstet slipper fri.

Hvis bæstet bryder fri, skal det betvinges på ny, men der er ikke brug for nogen periode for at knytte bånd. Dette sker med det samme.

Bemærk at et væsen der bryder fri ikke nødvendigvis angriber eller forlader sin tidligere mester. Alle fordele af det gensidige bånd vil dog være tabt indtil væsnet er betvunget igen.

Levels

Level XP Powers Limitations Ritual
1 0
 • Bæstet forstår mesterens tale.
 • Mesteren har “gratis” ridning[bæst] skill så længe bæstet er betvunget. Skilll modificeres med +1 / level.
 • Bæst HD max 10
 • Første bæst skal betvinges.
2 50.000
 • Mester kan vælge at tage skade i stedet for bæstet hvis de er i fysisks kontakt.
 • Bæst HD max 11
3 100.000
 • Mester kan vælge at bæstet tager skade i stedet for ham hvis de er i fysisk kontakt. Dette resulterer i standard loyalitets-check.
 • Bæst HD max 12
4 200.000
 • Mester kan fornemme bæstets følelser hvis de er i fysisk kontakt
 • Mester kan kommunikere med bæstet.
 • Bæst HD max 14
5 400.000
 • Bæstet kan anvende mesters savingthrow
 • -2 til alle Savingthrows hvis bæstet ikke er indenfor 100 yards.
 • Bæst HD max 16
6 600.000
 • Bæst får +2 HD / Mesterlevel>5
 • Bæst HD max 18
7 800.000
 • Bæstet kan anvende mesterens savingthrow
 • Mesteren kan anvende bæstets savingthrow
 • Bæst HD max 20
8 1.000.000
 • Bæst og mester kan  kommunikere med hinanden telepatisk.
 • -10% HP hvis bæstet ikke er indenfor 100 yards.
  • Bæst HD max 22
9 1.500.000
 • Mester opnår automatisk eventuelle immuniteter væsnet har, hvis de er i fysisk kontakt.
 • Bæst HD max 25
10 2.000.000
 • Bæst og mester kan kommunikere med hinanden telepatisk på tværs af planer og fornemmer altid hinandens følelser.
 • -4 til alle saving throws hvis bæstet ikke er indenfor 100 yards.
 • Bæst HD max 50

2 thoughts on “Beastmaster

 1. Level 1 power riding skill – gælder det også riding airborne?

  Limitation level 5 og level 10 er det ene bæstet og det andet masteren?

  Powers level 5 og 7 er ens – copy paste fejl?

  Kan man have mere end ét bæst?

  Level 6 er de ekstra HD udover limit 18 HD?

  1. Ja, det gælder også airborne, waterborn, burrowing, phasing etc.

   Limitations. Skulle have været -4 på level 10 til master. Jeg retter.

   Power level 7. Ja, jeg fik sat den fra level 5 ind ved en fejl.

   Citat: “En Beast-master kan altid kun have ét væsen betvunget.” Der mangler noget tekst i afsnitter derefter. men tanken er at man kun kan have et bæst ad gangen,

   De ekstra Hd er en bonus og er således ud over grænsen. Jeg tror vi skal sige at man maks kan fordoble et bæst Hd på denne måde.

Skriv et svar