Browsed by
wiki

Alignmentskift

Alignmentskift

For hvert 3. Level en figur opnår må der skiftes en alignment grad, gratis. Hvis det kan forsvares rollespils mæssigt (Alignment skiftet begrundes i et referat, og DM afgør derefter om det var et rimeligt skift), er der ingen straf for at skifte alignment. Ved alle alignment skift der ikke opfylder ovenstående skal alle xp der indtjenes halveres, indtil næste level er opnået.