Alignmentskift

Alignmentskift

  • For hvert 3. Level en figur opnår må der skiftes en alignment grad, gratis.
  • Hvis det kan forsvares rollespils mæssigt (Alignment skiftet begrundes i et referat, og DM afgør derefter om det var et rimeligt skift), er der ingen straf for at skifte alignment.
  • Ved alle alignment skift der ikke opfylder ovenstående skal alle xp der indtjenes halveres, indtil næste level er opnået.

Skriv et svar