Mass Combat

Mass Combat

Grundlæggende

Mass Combat foregår ved at et antal ens tropper knyttes sammen til én enhed. En enhed kan, overordnet set, betragtes som en enkeltstående character der har nogle specielle regler for hitpoints, hit og damage.

En enhed skal som minimum bestå af 10 soldater.

Størrelse og bevægelse

En enhed bevæger sig altid samlet, men kan vælge at splitte sig op i et antal enheder af samme størrelse og omfang.

§  En enhed fylder:

§ 1 standard felt pr. 2 small eller mindre soldater.

§ 1 standard felt pr. x [antal soldater] x [antal felter pr. trop]

§ 1 standard felt svarer til 25 kvadrat fod. Enhedens størrelse i fod anvendes til bla. til udregning af hvordan area effect påvirker enheden.

 

Rytter og mount tæller i forhold til logistik, hp og deklare som en enhed. (HP for rytter og mount lægges sammen) Alle dele af en sådan sammensat soldat kan dog bruges som mål med called shot. (Skyd efter hestene) Eventuel skade fordeles dog til enheden som helhed.

HP og skade

Hit Points og skade af enheden:

§  En enheds hitpoint udgøres af summen af de soldater der er i enheden.

§  Skade fra melé og missile trækkes fra enhedens samlede hitpoints. (Max skade er cap’et til antal angrebxhp pr. soldat)

§  Skade fra Area effect ganges med antallet af soldater i enheden og modificeres med den procentdel af enheden der er dækket af angrebet.

§  Damage rating ganges med antal soldater.

§  Hvis en enhed reduceres til 0 HP er den ikke længere funktionsdygtig og kan ikke bevæge sig, angribes eller foretage sig nogle handlingen af nogen art.

§  Når en enhed opløses til enkelte soldater fordeles skaden til den enkelte trops HP efter følgende tabel:

 

Enheds skade i procent Fordeling
0% – 10% Skaden fordeles jævnt på alle enheder.
10% – 40% Op til 10% af enheden er død. Disse HP fratrækkes og resten af skaden  fordeles jævnt.
40% – 49,9% Op til 25% af enheden er død. Disse HP fratrækkes og resten  af skaden fordeles jævnt.
50% – 69,9 % Op til 40% af enheden er død. Disse HP fratrækkes og resten af skaden fordeles jævnt.
70% – 84,9% Op til 60% af enheden er død. Disse HP fratrækkes og resten af skaden fordeles jævnt.
85% – 94,9% Op til 90% af enheden er død. Disse HP fratrækkes og resten af skaden fordeles jævnt.
95%+ Hele enheden er død, men 10% må slå save vs. Death for at undgå uskadt.

 

Angreb

Melé og Missile

§ Målets AC oplyser af DM.

§ Der slås almindeligt Hit Roll med -5 to hit.

§ Skade generes som summen for hver enkelt soldat og modificeres af enhedens resterende HP (i procent).

§ Summen af skade modyficeres med -5% for hvert point der ikke rammes med.

§ Hvis en enhed der angribes med melé af en anden enhed har deklaret et melé angreb tilbage, afklares dette med det samme og skade og effekter tilføjes samtidig til begge enheder. Hvis en eller begge enheder har flere angreb afklares kun ét angreb af gangen.

Magic og special attacks

§ Skade generes som summen for hver enkelt trop og modificeres af enhedens resterende HP (i procent). Bemærk desuden af regel om area effect ovenfor.

§ Hvis der er saving throw for skade – skaden modificeres ud fra sandsynligheden for at klare:

Save For Nothing Half
  Damage modyfier
1 15% 57,5%
2 15% 57,5%
3 15% 57,5%
4 15% 57,5%
5 20% 60,0%
6 25% 62,5%
7 30% 65,0%
8 35% 67,5%
9 40% 70,0%
10 45% 72,5%
11 50% 75,0%
12 55% 77,5%
13 60% 80,0%
14 65% 82,5%
15 70% 85,0%
16 75% 87,5%
17 80% 90,0%
18 85% 92,5%
19 90% 95,0%
20 95% 97,5%
21+ 95% 97,5%

 

Hvis der er saving throw for effect slår enheden ét save for hele enheden. Save bonus/penalty udregnes som:

 

 

Taktik

Skal en kommandør eller general kunne give modyfier for hans skills ?

Moral – Hvordan.

Hvor mange enheder kan en kommandør styre.

–          Hvad er rækkevidden.

Hvor mange kommandører kan være tilknyttet en enhed.

Split af enhed

Move igennem anden (allieret) enhed.

Moral

 

Hvis en enhed har taget mere end 25% skade, skal den klare et moral-check for at foretage offensive handlinger. (almindelige moral regler og modifikation for check) Hvis enheden ikke klarer sit check vil den ikke offensive handling ikke blive gennemført. (Bemærk at dette ikke forhindrer modangreb i samme øjeblik efter ovenstående regler). I dette tilfælde kan enheden godt erklære attack i runden efter, men skal så checke moral igen.

 

I visse situationer skal en enhed klare et moral-check:

• Faced by an obviously superior force

• Unit is attacked by magic and takes damage or effect.

•  50% of their group has fallen

• Their leader deserts or is slain

• Fighting a creature they cannot harm due to magical protections

• Ordered to attempt a heroically dangerous task

• Offered temptation (bribe, chance to steal, etc.)*

• Told to act as a rear guard, such as covering a fighting withdrawal

• Given a chance to surrender (and have met the conditions for one other morale check)

• Completely surrounded

 

Hvis et sådan check ikke klares kan enheden kun erklære withdraw , indtil den har ikke har været angrebet i 5 kamp runder. Den vil derefter kunne checke moral hver runde for at genoptage kamphandlinger.

 

En enhed der har fejlet et moral check efter ovenstående liste, og derefter tvinges til endnu et moral check, der også fejles skal erklære sprint i den (så vidt enheden kan se) mindst farlige retning, i 1d10 runder. Derefter overgår den til kun at kunne erklære withdraw efter ovenstående regler.

Kommandører

 

En enhed indeholder automatisk officerer og under-officerer så den kan fungere i kamp. En enhed kan således erklære

·       Move

·       Attack

·       Withdraw

·       brug af eventuelle Inate abilities.

 

En undtagelse er war-machines som ballista og katapulter. Disse kan ikke erklære Attack eller withdraw.

 

En kommandør kan tilknyttes en enhed. For at være kommandør skal en character være mindst 3. level og have en leadership på mindst 12. For at kommandøren er tilknyttet enheden skal den kunne se eller høre ham.

 

En kommandør kan bevæge sig inden i det område enheden fylder uden penalty, og må i dette tilfælde, udover egen aktions, bevæge sig (men ikke angribe eller andet) frit sammen med en enheden.

 

En kommandør der befinder sig inde i en enhed kan kun rammes med called shot og har derudover 6 i bonus til AC.

 

En enhed der har en tilknyttet en kommandør vil øge sin moral med kommandørens Loyalty Base.

 

Hvis en kommandør er tilknyttet en enhed. Kan kommandører ved at klarer et check med skillen Tactics (Warrior/Priest 4 pt., Reason, base 8) Erklære

·       Charge

·       Called Shot

·       Run

·       Sprint

·       Form Shield Wall

·       Change weapon.

·       Indirect Fire (Missile weapons only, angreb fordeles jævnt over angrebet)

Der er -1 til Checket for hver 25 soldater i enheden og -4 hvor hver yderligere enhed han kommanderer.

 

Med et check med 3 dobbelt penalty kan kommandører desuden:

·       Splitte enheden i to (Han er derefter tilknyttet begge enheder som kommandør)

·       Passere igennem en alieret enhed som en del af move eller attact.

 

Særligt for magiske enhedder, så skal kommandører klare et check mod Tactics of Magic med samme modyfier for:

·       Cast spell

·       Use magic item

Enheder med krigsmaskiner skal kontrolleres af en kommandører med skillen War machines(Warrior, 4 pt., Knowledge, base 8) Som udgangspunkt kan krigsmaskinekommandører også erklære:

·       Attack

·       Called shot.

 

 

Terræn

 

I situationer hvor enheder i kamp tydeligt befinder sig i forskelligt terræn, gælder almindelige modyficers til attack, ac, move etc.

En enhed kan således have +1 att for higher ground , eller -50% move for mudder.

 

[Fort og Slotte] Mangler

Skriv et svar