Martial Arts

Martial Arts

Martial Arts fungerer som et weapon-proficiency. Det betyder at man ved at træne i martiel arts ungår den ”straf” der normalt er ved at kæmpe imod bevæbnede modstandere.

Med proficiency tæller man desuden som bevæbnet og modtager almindelig bonus for dette, når der kæmpes imod ubevæbnede modstandere.

Det er muligt at specialisere sig eller opnå mastery i martial arts som med alle andre våben.

Initiativ, skade mv.

Nedenstående gælder både for proficient og non-proficient unarmed combat.

Initiativ

Angreb foretages med udgangspunkt i base initiativ.

Skade

Skade fra Martial Arts er altid type B, hvis ikke andet er beskrevet eksplicit under en stil-art.

Slag

Skade med hænder er som udgangspunkt altid:

Size S og Size M væsner skader: 1d3

Size L væsner skader: 1d4

Antal angreb pr. runde: 2

Spark

Det er muligt at angribe med spark i stedet. Dette giver -1 to hit og forsinker angrebet en fase, men skade er da:

Size S og Size M væsner skader: 1d6

Size L væsner skader: 1d8

Antal angreb pr. runde: 1

Knojern og beslåede støvler etc.

Hvis der anvendes knojern, stålhandsker, sømbeslået støvler etc. opnås der en bonus på +1 til skade.

Stilarter

I forbindelse med træning i martial arts skal der vælges en stilart. Hver stilart repræsenter en forskellig filosofi, og kan medføre fordele og ulemper.

Der er mulighed for at træne i flere stilarter, men kun én kan være aktiv ad gangen. Det er kun muligt at skifte stilart i starten af en runde, og det skal deklares på base initiative, men koster ingen actions.

Det er ikke muligt at anvende en unarmed stilart samtidig med at der bæres noget i hænderne, medmindre dette eksplicit fremgår af stilartens beskrivelse.

Det er ikke muligt at anvende en unarmed stilart samtidig med at der nogen form for ”power” armor. Almindelig passiv armor er ingen hindring.

Dorone

Fra de store borge i Gengaril opstod tanken om at en ridder må forventes at kunne kæmpe effektivt – også uden våben. Dette førte over årene til Dorono.

Dorono er en simpel kampstil der med fokus på hænderne giver mulighed for hurtige og effektive slag og spark.

Når Dorono anvendes gives der +2 til hit, og threat zone udviddes til at omfatte begge flanker.

Aklao Taom

Også kaldet ”Alt Kan Tæskes”. Denne stilart tager hele kroppen i anvendelse, ud fra filosofien: ”Kan du bevæge det, kan det anvendes til at skade med”.

Aklao Taom som aktiv stilart fordobler antallet af angreb pr. runde.

Nu Daro Taom

En simpel filosofi om balance førte til Nu Daro Taom. Stiarten lægger i lige grad vægt på både angreb og forsvar men har særlig fokus på ben og spring.

Når stilarten er aktiv har man +1 til reach med spark.

Stilarten kan kombineres med tumbling eller jumping og tillader således at én af disse proficiencies bruges i stedet for et angreb når stilarten er aktiv. Det kan max gøres én gang pr. runde uanset hvor mange angreb man måtte have. (Det er naturligvis at krav at man har trænes i disse skills separat)

Ba Mes Taom

Selv om det oprindeligt var en hemmelig kunstart for de berygtede og frygtede snigmordere fra First Water er kampstilen Ba Mes Taom nu kendt i det meste af verden. Der findes et utal af skoler der påstår at undervise i stilen, men kun få steder kan man lære den ægte kunst.

Ba Mes Taom lægger vægt på at fjerne modstanderens evne til at forsvare sig ved at strække, brække eller knuse hans lemmer.

Når stilarten er aktiv resulterer ethvert called shot på en specifik legemesdel som ”critical hit”, dog uden skade bonus. (Der skades altså ikke dobbelt). Der er som altid saving throw for at modstå effekten.

Mestre i Ba Mes Taom får udover de sædvanlige effekter for Weapon Mastery følgende bonus:

  • Master: Der gives +2 to hit ved called shot (almindelig modyfier på -4/-8/-12 er stadig gældende)
  • High Master: Der gives -4 til modstanderes saving throw mod critial effects.
  • Grand Master: Ethvert called shot giver to critical hits. Der slås saving throw individuelt for hver effect. (Stadig kun én gang skade)

Dina Sul Cam

Elvernes filosofi for kamp er som man kan forvente en helt anden end den man ser fra mennesker og (især) orcer og dværge.

Således lægger Dina Sul Cam mere fokus på at selv at undgå at blive ramt og tage skade, end på egentlig at skade modstanderen.

Stilarten giver, når den anvendes, +4 til AC. Man modtager desuden en bonus til DR på halvdelen af sin (naturlige) dex bonus til AC.

Stilarten giver også +4 til (unarmed) block.

Mestre i Dina Sul Cam får udover de sædvanlige effekter for Weapon Mastery følgende bonus:

  • Master: En gang pr. runde kan man slå saving throw mod Death -4 for at fuldtstændig undgå et missile attack der ellers vil have ramt.
  • High Master: DR bonus fordobles
  • Grand Master: 3 gange pr. runde kan man slå saving throw mod Death -4 for at fuldtstændig undgå et missile attack der ellers vil have ramt.

Ulempen ved Dian Sul Cam er at eventuelle angreb imens man anvender stilarten forsinkes en fase.

Den Straffende Næve

Fra den Orciske kultur og stammerne i den vestlige del af Gengarill har denne stilart bredt sig til de mindre pæne dele af byer i hele verdenen. Stilarten er særligt stærkt repræsenterer i uofficielle undergrundsklubber hvor der kæmpes uden regler imellem to eller flere parter enten til overgivelse, bevidstløshed eller døden.

Stilarten lægger vægt på brutal råstyrke og aggressivitet på bekostning af forsvar og elegance. Når stilarten er aktiv opnås således dobbelt strength bonus til damage og eventuel DR hos modstanderen reduceres med 2.

Til gengæld mister man al dex bonus til AC, modtager en AC straf på 4 og en Perception straf på 2.

Skriv et svar