Haukesworths rapport om Hyrdens Hvil

Haukesworths rapport om Hyrdens Hvil

Ædle Sir Arthurius

Som lovet får De her min vurdering af Dæmonens metode i Hyrdens Hvil.

Baggrund

Hyrdens Hvil er en lille landsby lidt nord for grænsen. Byens samlingspunkt er kroen og det nært liggende tempel til Nikes ære. For ca. en måned siden skiftede kroen ejer og sammenfaldende med det begyndte folk at forsvinde. Stemningen bliver naturligvis anspændt og man begynder at se skævt til hinanden i jagten på ‘den skyldige’. Over tid bliver byen delt op, således at nogle jagter ‘de skyldige’ bemærk det krybende flertal og nogle blot forsøger at få livet til at gå videre.
Da dele af The Fighting Fifth, for nogle dage siden, ankommer til byen er den ganske dysfunktionel og delvist affolket. På trods af dette udspiller der sig hverdagslignende scener i skærende kontrast til de observerbare sandheder.Vores mission:
The Fighting Fifth er involveret ved et planlagt rendevouz med en vis Ugor. Vores løjtnant Sir Mallorch i følge med vores troldmand og menig Bash forsvinder undervejs til mødet. En mindre enhed sendes ind for at rekognoscere og eventuelt hente de forsvundne. Vi finder Ugor og bringer ham sikkert tilbage til Pegasus Tower, men finder ikke spor efter Sir Mallorch og frænder.
På en opfølgende rundering, får vi aktiv fjendtlig kontakt i et krat i udkanten af byen. Her finder vi resterne af den mishandlede Bash og et øjenvidne til begivenhederne i byen. Den lille pige Abbington har imod alle odds overlevet i krat og skov. Fra hende har vi en række andenhånds observationer, fremføres nedenfor. Yderligere lykkedes det at pågribe en af Tjenerne til videre afhøring.

Abbingtons observationer

 • Har ingen tillid til andre. Som hun formulerer det, kan alle vende sig mod hinanden på det mest uventede tidspunkt.
 • Har set vores fange, en ældre kvindelig Tjener, langsomt banke livet ud af naboen og dennes kone.
 • Har set menig Bash blive slæbt ud fra kroen og blive klynget levende op i egne tarme.
 • Har set andre Tjenere myrde hendes egen familie.

Egne observationer

 • Liget af den tidligere Nike præst ligger skamferet og ligegyldigt på gaden mellem kroen og templet
 • Krofatter påstår at det er af respekt for præstens eget ønske om at blive et med naturen og at det var ulve der slog præsten ihjel.
 • En flok tjenere torturerede og myrdede en ung pige for øjnene af pigens bundne og oprørte far – da vi reddede ham fra Tjenerne angreb han uprovokeret vores nye troldmand, som var han selv Tjener.
 • Størstedelen af byens børn ligger maltrakteret og knuste i byens smedje, sammen med ligene af et utal af voksne.
 • En af Tjenerne kogte mad på resterne af et spædbarn.
 • Ved afhøring peger de forskellige Tjenere på kryds og tværs af byen på andre Tjenere som de skyldige.
 • Ugor gemte sig forud for mødet med Sir Mallorch da han opdagede at en dæmon var i byen.
 • Tjenere angriber uden blusel og tanke på egen overlevelse. Vi blev angrebet af horder af usle bønder uden chance for at vinde. De faldt for egne hænder såvel som for vore sværd.
 • Selv almindelige tjenere udstråler stærk ondskab – mærkværdigt nok udstrålede krofatter og enkelte gæster ikke ondskab.

Teori

Dæmonen er kommet til byen og har gradvist udvisket moral og godhed hos byens beboere. For hvert synlige makabre overgreb er flere blevet ‘inficeret’ og voldspiralen fortsætter, for til sidst at omfatte alle levende i området.
Det forekommer at infektionen er stærkest, hvis et observeret overgreb overgår en nær forbindelse eller slægtning. Eksemplet med far og datter er ret potent. Yderligere lader det ikke til at børn under en vis alder lader sig ‘omvende’, hvilket kan forklare bunkerne af dræbte børn. Kombineret med det stærke forældre-barn bånd tjener makabre barnemord til at accelerere omvendelsen i området.
Dæmonen har kun haft nødig at foretage de initiale voldshandlinger på egen hånd – resten sker ganske af sig selv som følge af den spirallerende korruption.

Konklusion

Dæmonen får magt og kontrol over et område, ved at udnytte kærlighedsbånd mellem mennesker til at nedbryde alle barrierer og normer for god opførsel. Jo stærkere bånd der brutalt brydes, jo stærkere bliver den korrumperende effekt.
Eneste kendte middel er at få adskilt Mennesker fra Tjenere og nedkæmpe alle Tjenere. Problemet er at skelne mellem dem – med Gudernes hjælp ser det ud til, at vi kan fornemme den stærke ondskab, men om det er retvisende og kan stå alene kan jeg desværre ikke vurdere.
Hvorvidt Tjenere kan blive normale igen, hvis dæmonens indflydelse fjernes er uvist. Derved er det fortsat uafklaret hvordan vi moralsk skal forholde os til Tjenerne i Hyrdens Hvil.
Med tanke på den omsiggribende infektion er det tvivlsomt, hvor tilrådeligt det er at sende styrker ind i området. Der er en reel fare for at de, i kraft af egne voldshandlinger i kamp mod Tjnerene, kan blive ‘inficeret’ og falde under dæmonens kontrol. Givet at vi dårligt kan skelne Mennesker fra Tjenere vil det være gift for moralen i korpset.Må guderne evigt være med Dem

Initiate Haukesworth

Skriv et svar