Stealth og thief skills

Stealth og thief skills

Brug af Move Silently og/eller Hide In Shadows reduceret base move til 33% (Det giver således 4 hvis man normal har base move på 12)
Man kan øge sin hastighed til 50% af Base Move ved at tage en modyfier på -50 procent point (En skill på 120% bliver således til 70% og 6 i move)
Man kan øge sin hastighed til 75% af Base Move ved at tage en modyfier på -100% procent point (En skill på 120% bliver således til 20% og 9 i move)
Brug af run give en modyfier på -25 procent pointBrug af spring giver en modyfier på -50 procent point
Hvis der angribes skal der klares en check med -50 procent point for at holde det stille. Dette indebærer ikke at målet selv er stille han/hun kan larme som normalt med alt fra advarsler til dødskrig eller bare tabt procelæn.
Generelt gælder at et fejlslået stealt-check ikke automatisk betyder at man bliver opdaget, men normalt vil resultere i et perception check med passende modifier for dem der måtte være i nærheden.
Modifers til Thief skills er som nedenfor:
Skill No Armor Elven Chain Padded or Studded Leather Stone Skin
Pick Pockets +5% -20% -30% -75%
Open Locks -5% -10% -25%
Find/Remove Traps -5% -10% -25%
Move Silently +10% -10% -20% -40%
Hide in Shadows +5% -10% -20%
Detect Noise -5% -10%
Climb Walls +10% -20% -30% -75%
Tunneling +10% -5% -10%
Escape Bonds +5% -5% -5% -10%

Brug af flere skills samtidig.

Hvis flere skills anvendes samtidig divideres alle skills med antallet af skills der bruges på samme tid.

F.eks. vil bruge af Hide in Shadows (80%) og climb walls (60%) give Hide in Shadows (40%) oh climb walls (30%) ved samtidig brug,

Ovenstående gælder ikke ved brug af Hide in Shadow og Move Silently der tilsammen giver Stealth der tæller som en skill.

Skriv et svar