Post og kurer tjennester

Post og kurer tjennester

Posttjeneste.

Det er muligt at benytte den kongelige post tjeneste. For 5 Cp, bringer kongens postvogne et brev fra en af de større byer til en anden. Postvognen har (for det meste) plads til 6 passagerer. Det koster et sølvstykke pr. dag man kører med vognen.

Vognen stopper ved kroer hver aften, det er eventuelle passagerers eget ansvar at sørge for overnatning og proviant.

Tabel 4.1: Afstande mellem byer I Gengaril.
Fra Til Bahnloft

Castle

Castle

Jaxton

Green-

grasscity

Green-grasskeep Harpow Kingstown Porgon Southport
Bahnloft Castle 15 dage. 22 dage
Castle Jaxton 7 dage 36 dage
Greengrasscity 12 dage 13 dage 16 dage
Greengrasskeep 15 dage.
Harpow 22 dage 13 dage 18 dage.
Kingstown 36 dage 32 dage 18 dage. 23 dage

eller

17 dage

Porgon 12 dage
Southport 23 dage

eller

17 dage

12 dage
  • Sort: Postvogn
  • Blå: Postbåd

 

 

Flodtransport.

Mellem de byer der ligger ved de store floder, er det ikke postvogne, men postbåde.

Prisen er 5 sp per dag for person transport. Dette inkludere dog både en køje i lasten, og daglig mad.

Det er desuden muligt at medbringe sin hest for 2 sp om dagen.

Kurertjeneste.

Hvis man har travlt med at få sit brev frem, har man mulighed for at sende det med en Kurer.

Magisk transport.

Et hurtigere og dyrere alternativ til kurerer og post, er at få troldmændenes gilde til at teleportere den ønskede genstand.

 

Servicen dækker hele riget, dog kun mellem byer hvori der er et gilde.

 

Breve og pakker leveres videre med bud fra den modtagne bys gilde, direkte til modtageren. Hvis personen ikke er at finde på det forventede sted, forsøges daglig levering i 8 dage. Derefter opbevarer gildet brevet i yderligere 16 dage. Hvis brevet eller pakken på dette tidspunkt stadig ikke har nået sin modtager, sendes det retur, hvis der er betalt for denne service (dobbelt pris), ellers kasseres brevet.

 

Troldmændenes gilde tager følgende forbehold for magisk levering:

  • Der er ingen garanti for at et brev, en pakker eller en person kommer uskadt eller levende frem.
  • Der ydes ingen erstatning for direkte eller indirekte tab eller skader forvoldet af teleporteringen.

 

Tabel 4.2: Teleport priser
Brev eller scroll 250 gp
Pakke op til 3 cf. Og 6 lbs. 1000 gp.
Større pakke, op til 6 cf og 12 lbs. 1500 gp.
Person, normal størrelse 2000 gp.
Hest eller stor person. 3000 gp.
Retur service for pakker og breve. + 50 %

 

I de fleste tilfælde (9 ud af 10) er det en sikker og hurtig transport mulighed. På grund af prisen, og folkelig mistro til magi, er det dog mest adelen og rige handelsmænd der benytter sig af denne transport form.

Skriv et svar