Fald

Fald

Terminal velocity

Det er værd at bemærke at Terminal Velocity fra DM’s side betragtes som Terminal. Det betyder at alle fald fra mere end 300′ er dødelige. Hvis man klarer et save mod death , tager man 30d6 skade – og kan derefter højst være på -5 HP. Hvis man ikke klarer saving throwet, dør man med det samme.

På vej ned.

Et fald har et initiativ på VVF1, og man falder 20′ per fase (frem til VVS). I alt 140′ per runde.

Alle actions man måtte ønske at udføre, foretages efter normalt initiativ.

For at bruge spells på vej ned/, skal man klare et Willpower check.

At blive grebet / ramt.

Der kan være situationer hvor man forsøger at gribe en faldende person, eller det kan ske at man bliver ramt af en faldende person. I en sådan situation regnes terminal velocity for at svare til 400′ (40 D6)

For at gribe en person skal man foretage et Aim check med -1 per 30′ fald. Hvis dette check klares, griber man den faldende. Hvis man ikke klarer med 1-5 point, bliver man ramt, og hvis man misser med mere end 5 point kommer man ikke tæt nok på .

  • Hvis man griber en person, tager begge involverede 75% af fald skaden. Denne skade reduceres med 5% for hvert point den gribende klarer et Muscle check med -1 per 30′.
  • Hvis man bliver ramt af en faldende person, tager begge parter 80% af fald skaden.
  • Hvis en faldende kommer med Terminal velocity tager man stadig skade som ovenstående, en faldende kan dog ikke have mere end -1 HP efter “landingen”. Bemærk at der ikke skal foretages noget saving throw.

Skriv et svar