Spell regler

Spell regler

Spell Distraction

Hvis en spellcaster rammes eller forstyrres under sin spellcastning er

Der skal slås under følgende værdi med d20:

Prime + sqrt(level) – spell-level – damage/distract-value

Distraction distraction-value
Vinken og råben 1
Skub 2
Følelsesmæssig forstyrelse 1-20

Cantrips

For en beskrivelse af regler om Cantrips og detaljer om kendte [Cantrips]]: se denne artikel

Recovering Spell Points

Since spell points in this basic system represent the total memorization ability of a wizard character, they are recovered or regained just like spell capability in the standard AD&D magic system. In other words, if a character spends 10 spell points to memorize a 3rd-level spell, those points are “tied up” by holding the spell ready in the character’s memory and can’t be used to memorize another spell until expended. Spell points used to memorize free magicks are also tied up in the same fashion.
Once a character has cast a spell, the spell points used to hold that magick in memory are gone. The wizard must get a good night’s sleep and re-study his spell book in order to regain spell points expended through casting spells.

Fireballs (mv.) I begrænsede rum.

En fireball der fyres af i et område af begrænset volumen vil udvide sig så meget den kan, til den fylder sit maksimale areal på 33 kuber af 10’. (Svarende til 132 kuber af 5’)

Hvis den fyres af i en dungeon eller lignede vil den, idet spellen aktiveres udvide sig 20’ i alle retning med det samme. Derefter vil den udvide sig 40’ i alle mulige retninger pr. fase.

Hvor lang tid tager det at (gen)lære spells.

Indlæring af nye spells

Det tager lang tid med intenst mentalt arbejde at lære en spell: En dag per kvadrat af spell-level. Dvs. en 1. level spell tager en fuld dags koncentration at lære hvorimod en 3. level spell tager 9 hele dage at lære. Således tager det hele 81 dage at lære en 9. level spell til fulde. Hvis det ikke er muligt at bruge sin fulde tid på arbejdet modereres med yderligere faktorer som følger:

Ophold i by med andre aktiviteter: 2 gange tid

Rejsetid hvor aftenerne benyttes: 4 gange tid

Skrivning af spell

Når en spell er blevet lært, kan man vælge at skrive den ind i sin spellbook. Her vil den fylde spell level-1 + 1d6 sider. Der er ingen garanti for at en spell fylder det samme hvergang den skrives.(Dette afgøres med en nyt slag for hver skrivning). Under normale forhold kan en wizard højest skrive et antal sider som svare til hans level på en fuld dag. Hvis man er under tidspres kan der slås et skill check mod dex aim, hvorved der kan skrives en side ekstra pr. 2 point tjekket blev klaret med. Hvis tjekket fejler, er hele dages arbejde spildt!

Genskrivning af spells

Hvis en magiker mister sin spellbook, kan han vælge at skrive sine lærte spells ud fra sin hukommelse og forståelse for magien. Dette tager dog tid – ligeså lang tid som da spell’en skulle læres originalt, dog modificeret(delt med) med forskellen mellem den aktuelle spell’s level og magikerens maksimale spell level. Reglen for spell level over det maksimale er også gældende her, med de samme procent chancer. Det sidste virker lidt uklart – her bør vi nok få beskrevet hvad er egentlig menes DM

Magi og synlighed

For at opdage at der kastes spell (hvis spellcaster forsøger at gøre det skjult) skal der klares et perception check med følgende modifiers:

+1 / spell level.

+3 / casting time (casting time 1->+3 , casting time 9->+27)

-1 / caster level.

+5 for material component.

+3 for somatic component

+5 For åbenlyse handlinger som dans, gems der smadres etc.

-2 for dårlig belysning

-6 for komplet mørke (herunder usynlighed og hide in shadows)

-1 til 5 for baggrundsstøj hvis der er vocal eller støjende component

-1 til -8 for distraktioner.

Invisibility & Improved Invisibility

Er som at betragte som almindelige illusioner.

 

Væsner med tilstrækkelig intelligens OG HD/Level får et save mod spells hvis en usynlig person er i deres synsfelt. (Hmm, det er vist en selvmodsigelse, men jeg håber i forstår).

Den der opdagede den usynlige kan IKKE se præcist hvad den usynlige foretager sig , men fornemmer at der en noget tilstede.

Når en usynlig person opdages på denne måde, vil han/hun kunne angribes med -4 til hit (-2 med blind fighting) af den der har opdaget den usynlige.

 

Hvis man har grund til at tro at en usynlig person er tilstede (enten grundet save ovenfor, eller hvis noget sker der gør at illusionen er utroværdig) Kan man vælge at forsøge med “disbelief” dette er en action der tager en hel runde og giver et save mod spell. Hvis dette save klares, kan man se igennem illusionen.

 

En person der anvender en “almindelig” invisibility bliver synlig for ALLE hvis han foretager noget direkte offensivt mod en anden person. Kravet er at den usynlige skader personen eller fremkalder et saving throw.

 

Dermed kan et misset attack eller en anden ikke offensiv handling give mulighed for disbelief, men når man ikke er blevet påvirket så bliver man ikke synlig automatisk. På samme måde vil en succesfuldt pick pockets ikke forårsage synlighed, og et skub i ryggen giver ingen egentlig skade og bør derfor også kun vække undring og mulighed for disbelief.

Skriv et svar