Ridderorden: Champions of the realm and keepers of the golden wheel

Ridderorden: Champions of the realm and keepers of the golden wheel

Skal bestå af 50 personer. Det vil sige vi skal rekruttere (op til) 42 andre. Ca. 4 rouges, 4 arcane, 4 devine og 30 warriors. Vi skal danne en orden af ædle og noble riddere der skal gøre op med arrogance og magtbegær og som skal tjene viften og hjulet i forlængelse af Prins Allep’s kvest.

Liege of Lords: AsunariNecalliIllyana, Wulf, Sally, Maria, Rowan, Annabel (som udgangspunkt, der er enkelt tilvalg)

Følgende kodex er vedtaget som gældende for ordenens medlemmer:

Code (against arrogance and lust for power) 

Never to use power unless under the following code: 

To serve the liege lords in valor and justice  

To follow law and custom  

To protect the weak and defenseless 

To refrain from the wanton giving of offence 

To live by honor and for glory  

To respect the Gods and temples  

To guard the honor of fellow knights  

To eschew arrogance, unfairness and meanness 

To persevere to the end the undoing of the prophesy 

A knight can only be relived of their oath by the liege lords 

Values: Courage, Justice, Mercy, Generosity, Nobility, Integrity, Temperance, Valor 

 

Organisation: Hovedkvarter i Central Keep. Rekrutteringscenter i Hjalar er under opførsel og Necalli har indtil nu lagt ud (10000 gp). 

Mission : At genrejse sejlet til sin storheds værdighed ved at bekæmpe arrogancen og magtbegæret og genoprette ærens otte værdier i riget. (Det er på dette grundlag vi skal rekruttere i lyset at sejlet truende opbrud).

One thought on “Ridderorden: Champions of the realm and keepers of the golden wheel

  1. Skal det være på engelsk ?

    Som udgangspunkt mener jeg at vi bør hold riderordenen for krigere og etablere andre kontrolstrukturer til andre klasser eller dele af samfundet.

Skriv et svar