Haukesworths rapport om alliancens parter

Haukesworths rapport om alliancens parter

Ædle Sir Arthurius

Atter rapporterer jeg mine observationer fra min rejse med ‘the fighting fifth’ og Ugor. Som de ved, skulle vi sikre at forhandlinger om en bred alliance mod Dæmonerne blev frugtbare. Vi var, som det ofte sker, ikke fuldt ud orienteret om missionen, men i store træk vidste vi at vi skulle ekskortere Ugor og en vis Lady Dintlaug fra Det Store Tempel og ud til et guds forladt sted mod vest, hvor selve forhandlingerne skulle stå.

Under det korte ophold i Det Store Tempel, kom jeg for skade, naturligvis helt utilsigtet, at fornærme en vis Tograf Stoneblock – det viste sig at være Dværgenes forhandler – jeg tvivler på at jeg personligt nogensinde vil komme på god fod med ham og dermed måske med hele han folk. Jeg kan kun håbe på, at det ikke kommer til at ramme Kirken og vores virke. Heldigvis lykkedes det resten af holdet, med konduite at få gydt olie på de oprørte vande.

Udover ovennævnte kom både vi og den planlagte forsyningskaravane uskadt frem til forhandlingerne.

Vi havde repræsentanter for Menneskene og Dværgene med os. Vi bliver mødt af Elvernes forhandler Oriel som har taget styring over vore tropper og forsyninger i vores fravær.

Orkerne, Groks følgere, mødte frem i en talstærk formation, ledt af Salin – sjældent har jeg set et større bæst af en kriger. Der kan fortælles mange historier om Salin, men det hører til i andre fora.

I løbet af natten ankom Lord Eborn som repræsentant for Den Sjælløse Alliance – Ugor var tydeligt underordnet og blev behandlet derefter.

De sidste til at ankomme var repræsentanter fra Abarach – Lord Dagarau – de så slidte ud efter en lang og ikke fredelig rejse sydover.

Nedenfor har jeg forsøgt mig med nogle løse skitser og karaktertræk – jeg skal på forhånd beklage det artistiske udtryk, jeg er ikke trænet ud i hverken kunst eller diplomati.

Initiate Haukesworth

Lady Dintlaug

Repræsentant for Menneskene og forhandlingsleder.

Hun er forførende smuk og fremstår på samme tid skrøbelig og hård som flint. Jeg er slet ikke i tvivl om at den unge Lady kan håndtere både det fine og det grove.

Tograf Stoneblock

Repræsentant for Dværgene

Tograf viste sig at være en anelse nærtagende og lader til at bære nag.

Der var ofte optræk til skærmydsler mellem orkerne og dværgene, men rigelige mængder af øl dæmpede gemytterne.

Menneskenes mål:

Så bred en alliance som muligt.

Dværgenes mål:

Mener egentligt at de er sikre i Bjerget, men er villige til at træde til i den store alliance på betingelse af at Elverne og så gør det – lige som i gamle dage.

De vil træde til i tilfælde af et regulært slag og tilbyder i mellemtiden at udføre våbenproduktion til de øvrige styrker.

Oriel

Repræsentant for Elverne

Elvere er som elvere er – svære at hitte rede på og tilsyneladende sig selv nok i alle henseender.

Oriel havde mange af de samme karaktertræk som Lady Dintlaug, så måske er det blot sådan adelskvinder er.

Lord Dagarau

Repræsentant for Abbarrach

Det var tydeligt for alle, at Abbarach er presset til det yderste. På trods af dette var Lord Dagarau tilsyneladende en hård forhandler.

Mørket nærmest stråler fra Lord Daggarau og han følger.

Elverkongens mål:

Er godt beskyttet af de massive magiske barrierer, men er villige til at honorere den gamle alliance.

De har ingen interesse i en verden af ondskab.

Abbarachs mål:

Har kun ét mål tilbage; overlevelse. Landet er løbet over ende og stort set tabt. De få steder der holder stand har ikke langt igen uden hjælp udefra.

Salin

Repræsentant for Orkerne Groks følgere

Orkerne fremstod som simple folk – eneste sprog de virkelig forstod var styrke og mandsmod – det sidste havde vi rigeligt af, men det første kneb det desværre med.

Den traditionelle skallehilsen skal man nok afstå fra.

Orkernes mål:

Egentligt ukendt, men at dømme efter deres opførsel vil de bare have en god kamp – indtil videre er den bedste kamp tilsyneladende på vores side.

Den Sjælløse Alliances mål:

Til vores overraskelse er der åbenbart en konflikt mellem den sjælløse alliance og dæmonerne. Det fremgik ikke for mig, hvad der er drivende.

Lord Eborn

Repræsentant for Den Sjælløse Alliance

På det nærmeste inkarnationen af ondskab – vi oplevede næsten nattefrost ved hans ankomst.

Han flyver på en kæmpe sort drage og behandler Ugor som en usling der ikke var værdig til at følges med ham.

Tålmodighed fremstår ikke som en dyd hos ham.

Skriv et svar