Vampire

Vampire

Vampire

 

Krav

  • Race: Human
  • Class: Any
  • Level:1

Levels

Level XP Powers Limitations Ritual
1 0
 • +4 til alle attributes
 • Enhver der kigger i vampyrens øjne vil blive påvirket som af en charm-person spell. (Save vs. spell +12)
 • Immunitet overfor level drain fra undead.
 • Alle attributes reduceres med 25% fra solopgang til solnedgang.
  • Man kan ikke længere sove efter Solnedgang
 • Man er “Charmed” af den vampyr hvis blod man har drukket. (Vampyren har status som master over den nye vampyr)
 • Remove Curse fra en 10+ level præst fjerner sub-klassen
 • Hvis Master-vampyren “dør” mister man sub-klassen.
 • Man kan turnes af en præst som var man Wight
 • Blod fra et levende væsen svarende til et vinglas skal drikkes hver uge. Hvis dette ikke gøres falder max HP med 1% pr. dag til 50% indtil blod indtages.
 • Raise Dead, Ressurect mv. virker ikke længere. Kun et wish eller lignende kan “genoplive” en vampyr.
 • Healing spells virker omvendt.
 • Ingen naturlig healing finder sted.
 • Hvis vampyren hjerte gennembores af en træpæl reduceres vampyren med det samme til 0 HP.
  • Dette kræver et Called Shot med -12.  og Critical Hit eller Skade over 25% af vampyrens max HP.
  • Hvis vampyren sover kræves dog kun et Strength Check. (hvis pælen ikke er spids gives fra -4 til -20 som modyfier)
 • Helligt Vand skader 1d6+1
 • Dagslys forårsager solskoldning.
Infection

Hvis man drikker blod fra en Vampiric Ruler direkte fra vampyren efter den har drukket blod fra en selv, så skal der med det samme slås et save med poison.

Hvis dette ikke klares mister man permanent to con point.

Ved første solnedgang efter man har drukket af blodet skal man slå et system-shock. Hvis dette check fejler opnås level 1 som vampyr.

2 50.000
 • +2 Strength
 • Enhver der kigger i vampyrens øjne vil blive påvirket som af en charm-person spell. (Save vs. spell +8)
 • Immunitet over for sleep, charm, hold.
 • Alle attributes reduceres med 50% fra solopgang til solnedgang.
  • Man skal “sove” i mindst 30-con timer før solnedgang (max [vampyr level] timer).
  • Når man sover fremstår man på alle måde som død. Man kan dog ikke kontaktes med speak with the dead mv ej heller annimeres etc.
  • Man “vågner” 24/Will-power timer efter sol-nedgang.
 • Man er ubegrænset lydig over for sin masters vilje og ønsker (som man har forstået det)
 • Remove Curse fra en 15+ level præst fjerner sub-klassen
 • Hvis Master-vampyren dør mister man sub-klassen og skal klare et system chock elle dø selv.
 • Man kan turnes af en præst som var man Wraith
 • Blod fra et levende væsen svarende til et vinglas skal drikkes hver uge.
  • Hvis dette ikke gøres falder max HP med 5% pr. dag til 50% indtil blod indtages.
 • Direkte sollys skader 1 HP pr. time (som ild)
3 150.000
 • Enhver der kigger i vampyrens øjne vil blive påvirket som af en charm-person spell. (Save vs. spell +4)
 • Silver or better weapons for at skade.
 • Man skal “sove” i mindst 30-con timer fra solopgang (max 2 timer).
 • Hvis Master-vampyren “dør” mister man sub-klassen og dør selv.
 • Man kan turnes af en præst som var man Wraith
 • Blod fra et levende væsen svarende til et vinglas skal drikkes hver 3. dag.
  • Hvis dette ikke gøres falder max HP med 5% pr. dag til 50% indtil blod indtages.
 • Det er ikke længere nødvendgt at spise eller drikke andet end blod.
 • Dagslys forårsager 1 Hp skade pr. time
 • Direkte sollys skader 1 HP pr. turn (som ild)
4 300.000
 • Enhver der kigger i vampyrens øjne vil blive påvirket som af en charm-person spell. (Save vs. spell +2)
 • Immunitet over for poison
 • Hvis Master-vampyren “dør” skal man klare et system chock eller dø selv.
 • Man kan turnes af en præst som Vampire
 • Blod fra et levende væsen svarende til et vinglas skal drikkes hver 3. dag.
  • Hvis dette ikke gøres falder max HP med 10% pr. dag til 50% indtil blod indtages.
 • Deaths Door gælder ikke for vampyrer. Vampyren “dør” ved 0 HP.
 • Dagslys forårsager 5 Hp skade pr. time
 • Direkte sollys skader 1 HP pr. runde (som ild)
5 500.000 Enforcer er nu tilgængeligt

 • Enhver der kigger i vampyrens øjne vil blive påvirket som af en charm-person spell.
 • +1 or better weapons
 • Natural Attack cause level drain if desired.
 • Hvis der drikkes blod i en hel runde (ca én liter) heales vampyren 25% af max hp.
 • +1 or better weapons for at skade.
 • 1 Turn efter man sidst har taget skade regenerere man 1 Hp pr. runde.
 • Man er ubegrænset lydig over for sin masters ord. (Ordene kan tolkes)
 • Hvis Master-vampyren “dør” skal man klare et system chock eller være stunned i d100 dage.
 • Man kan turnes af en præst som Vampire
 • Blod fra et levende væsen svarende til et vinglas skal drikkes hver dag.
  • Hvis dette ikke gøres falder max HP med 10% pr. dag til 50% indtil blod indtages.
  • Derefter falder max HP med 1% pr. dag til 10% af HP er tilbage.
  • Hvis HP er under 50% grundet manglende indtagelse af blod, skal alt blod fra et levende væsen af menneskestørrelse indtages. Dette tager 5 runder , hvor der heales 20% af de manglende HP pr. runde.
 • Hvis vampyrens krop brændes virker regnerate ikke og “genoplivelse” kræver wish eller lignende.
 • Hvis vampyrens hjerte er gennemboret af træ virker regenerate ikke.
 • Hvis træet fjernes og der er gået 1 turn eller mere siden man har taget skad virker regnerate umiddelbart.
 • Det er ikke længere muligt at spise fast føde.
 • Man kan kun gå ind i ikke offentlige bygninger mv. hvis man eksplicit er inviteret af et levende væsen der allerede er i området. Hvis man først er inviteret gælder invitationen permanent.
 • Lugten af hvidløg giver vampyren -4 til alle skill checks og hit roll.
 • Dagslys forårsager 10 Hp skade pr. time
 • Direkte sollys skader 25 HP pr. runde (som ild)
Rebirth

Når den nødvendige mængde xp er opnået kan vampyrens master vælge at drikke alt blod fra sin vampyr der herved dør. Hvis vampyren begraves i hellig jord, vil den 7 dagen efter sin død genopstå som fuldbåren vampyr.

6 750.000
 • Enhver der kigger i vampyrens øjne vil blive påvirket som af en charm-person spell (Save vs. spell -1).
 • Man kan modstå sin masters ordrer (ord) ved at slå et will-power -12.
7 1.000.000 Vampiric Ruler er nu tilgængeligt

 • Enhver der kigger i vampyrens øjne vil blive påvirket som af en charm-person spell (Save vs. spell -2).
 • 1 Turn efter man sidst har taget skade regenerere man 2 Hp pr. runde.
Emancipation
For at nå til level 7 skal man frigøres fra sin Master. Dette kan ske på to måder:

 1. Master vampyren frigør sin undersåt ved at lade ham drikke sit blod og mister derved 5 HP (permanent)
 2. Master vampyren dør.
 

 

1.250.000
 • Natural Attack cause level drain x 2 if desired.
 • Enhver der kigger i vampyrens øjne vil blive påvirket som af en charm-person spell (Save vs. spell -3).
 • Gaseous Form
 • Hvis Master-vampyren dør skal man klare et system chock eller være stunned i d4-1 dage.
9 1.500.000
 • Enhver der kigger i vampyrens øjne vil blive påvirket som af en charm-person spell (Save vs. spell -4).
 • +2 or better weapons for at skade.
 • Hvis Master-vampyren dør skal man klare et system chock eller være stunned i d12-1 timer.
10 2.000.000 Sanguinarian er nu tilgængeligt

 • 1 Turn efter man sidst har taget skade regenerere man 3 Hp pr. runde.
 • Shape Change til Flagermus. Formskiftet tager én hel runde hvor der ikke kan foretages andet.

 

 • Hvis Master-vampyren dør … gør det ikke den store forskel.

 

Skriv et svar