Sub-class

Sub-class

En sub-class er en specialisering og en udvidelse af en eksisterende klasse. Den eksisterer parallelt med en figurs primære klasse og får samme mængde xp som den primære klasse hvergang der tildeles xp.

En sub-klasse giver både evner og begrænsning og er typisk beregnet på karakterer af højere level.

En sub-klasse stiger i level som alle andre klasser dog med den begrænsning at der for visse klasser skal udføres et ritual eller en handling for stige til nogle levels. Det er ikke muligt at tjene yderlige xp for sub-klassen før ritualet er udført. Hvis kravet for at stige til level 2 er 25.000 XP , vil sub-klassen således stoppe på 25.000 xp og ikke kunne modtage yderlige xp før overgangsritualet er fuldført.

En sub-klasse kan højst stige ét level pr. XP-tildeling.

Adgang til en sub-klasse skal rollespilles og eventuelt planlægges med DM på forhånd. Klassen aktiveres således når level 1 overgangsritualet udføres. Hvis der ikke er noget egentligt ritual aktiveres klassen så snart den er godkendt af DM.

En Sub-class får attribute og character points på samme måde som dual-class.

En Sub-class påvirkes IKKE af level-drain.

Det er kun muligt at tage én klasse bundet sub-class.

Gældende sub-klasser

Sub-klasse Primær klasse Krav Udelukker
Vampire Alle Lich, Were
Werewolf Alle Lich, Vampire
Hero Alle Level: mindst 12
Prime ability score:Mindst 30
Fast tilknytning til en gud eller pantheon.
Anerkendelse i samfundet som helt.
Ascendant Alle Hero 10
Avenger Paladin Race: Human
Level:3
Willpower: 20
Alignment: Lawfull Evil
Beastmaster Fighter Race: Human
Level:9
Leadership: 20
Alignment: Any non Chaotic
Beserker Fighter Race: Human / Dwarf / Orc / Minotaur
Level:7
Strength: 18
Constitution: 18
Wisdom: 18
Alignment: Any
Paladin Fighter / Priest Race: Human
Level:7
Strength: 15
Constitution: 15
Wisdom: 15
Leadership: 20
Alignment: Lawfull Good
Ranger Fighter
Hunter Fighter
Healer Priest
Monk Priest
Demon Hunter Priest, Fighter Prime: 25
Level:15
Alignment: Any Good
Lich, Undead
Assasin Thief
Spy Thief, Wizard Class: Thief, Wizatd
Charisma: 18
Level:7
Alignment: Non Lawfull
Scout Thief
Planar Traveler Wizard
War-mage Wizard
Scholar Wizard
Lich Wizard / Priest
Comments are closed.