Spy

Spy

Krav

  • Race:All
  • Class: Thief / Wizard
  • Level: 7
  • Charisma: 18
  • Alignment: Non Lawfull

Diplomat, forhandler, infiltrator: En spion kan have mange rolle og mange opgaver. For dem alle gælder at det kræv en sofistikeret og kontrolleret tilgang til opgaven.

Omdømme

En spions omdømme og ry er baseret på værdien af den information han illegitimt har fremskaffet og videreformidlet. Det er således et krav for at overhovedet blive spion at man har viderebragt information til en værdi af 10.000,-

Levels

Level XP Powers Limitations Ritual
1 0
 • Lie 15% / Level
  Even til at lyve overbevisende. Chancen modificeres
  efter sædvanelige regler for skills, alt efter hvor sandsynlig
  løgnen er. Evnen kan også bruges til at overbevise om
  en ikke troværdig sandhed.
 10K GP information
2 50.000
 • Detect Lie 10% / level
  Even til at opfatte  om en modpart i en samtale, dialog
  eller forhandling fortæller sandheden. Even kan kun
  blokeres af magi eller af en anden spions Lie evne .
  Imod en anden spion benyttes opposing rolls.
  Kun et check pr. samtale eller påstand.
 • Mister et level hvis man fanges og
  identificeres
  og det ikke er meningen
3 100.000
 •  Shadow/Follow som Hide in Shadows eller 10% pr.
  level.
  Detekterer med en grund chance på perception -skill.
  (procentchance/5)
4 200.000
 •  Blend In. Som Hide in Shadows, men gælder i en
  menneskemængde.
  Skill: Hide in Shadows eller 10% pr. level.
 • Må ikke stjæle fysiske
  objekter for at sælge dem.
5 400.000
 • Sense law, cultura and customs. 10% pr. level
 100K GP information
6 600.000
 •  Precise memory (som trait) med 20% chance pr. level over 4.
7 800.000
 • Allure , check vs. own level to work in disguise on own sex.
 • Can not kill someone with usefull
  information on purpose.
8 1.000.000
 • Check vs. level to get “the info on the town” in a
  new bar once pr. week.
 500K GP information
9 1.500.000
 • Will always buy offered information
  if percieved valuable.
10 2.000.000
 1000K GP information

Skriv et svar