Hunter

Hunter

a2a221bda3d612537a7e090d5f6f4d11Jægeren …

Krav

  • Race: Any
  • Class: Fighter or Thief
  • Level:5
  • Specialized i mindst et ranged weapon.
  • Dexterity: 18
  • Wisdom: 15

Trofæer

For en jæger er trofæer alt. Det er derfor vigtigt for at ham at byttet er i en stand så det kan udstoppes eller præsenteres som trofæ.

Trofæer har forskellige værdi for en jæger alt efter deres tilstand. Følgende tabel viser hvor mange Trofæ Point et trofæ er værd. Udgangspunkt er byttets XP værdi. Hvis byttet har taget skade eller kun en del af byttet er egnet som trofæ reduceres trofæets værdi. Udgangspunktet er at trofæet præsenteres udstoppet (Et check for Taksidermi skal klares. -1 / HD >5). Hvis en anden form for præservering anvendes, eller hvis byttet præsenteres levende eller sågar animeret modificeres værdien efter nedenstående tabel.

For at et trofæ skal “tælle” , skal det være præsenteret i jægerens jagtstue, borg eller i tilfælde af levende trofæer i en nærliggende park eller et bur. Hemmelige trofæet tæller kun, hvis de er kendt af andre jægere i en form for jagtklub eller lignende.

Et trofæ skal være unikt. Således kan en race kun tælle med i en trofæsamling én gang. Et trofæ der har været ramt af ét critical hit vil altid være mindst “Skadet”. Sub-racer kan tælle som seperate trofæet alt efter DM’s vurdering.

Et trofæ af højere værdi kan erstatte et tidligere trofæ af samme race.

Alle racer inklusiv jægerens egen kan tælle som trofæ, uanset bevidsthed eller intelligens.

Base Procent af XP Eksempel
Hoved 4%
Andre dele 2% Ben, Hale etc.
Komplet  10%
Levende  20%
Modificeres:
Forstenet  – 25%
Magisk Statisk  + 50%
Unik  + 250%  Den “hvide” Elg.
Skadet  – 50%
Animeret Som død +3% Animate Dead.
Fra Ethereal +200%
Fra Demiplan +250%
Fra Inner plan +300%
Fra Astral +250%
Fra Outer plan +500%

Sårbarheder

En jæger kan med et check på 20-2xlevel identificere om et væsen har en racemæssig sårbarhed. F.eks. lavere AC i nogle områder eller særlige følsomme legemsdele.

Modstandsdygtighed

En jæger kan med et check på 20-level undgå special attacks fra monstre han tidligere har taget som trofæ.

Trofæ trang.

Når en jæger møder en nye race skal han forsøge at tage den som trofæ, hvis monsteret HD er mindre end to gange hans eget level.

Væsner eller racer hvor det er utænkeligt for jægeren at tage det som trofæ er ikke dækket af trangen. (Typisk bevidste eller intelligente væsner som Mennesker, Elvere etc.)

Når det drejer sig om væsner hvor jægeren ved at det er forkert (som fredede eller sjældne dyr)  kan trangen modstås med et check mod Willpower med level som negativ modifier).

Levels

Level XP Powers Limitations Ritual
1 0 Tracking som ranger

Identificerer sårbarhed.

Modstandsdygtighed

Skill: Taxidermi.

 Trofætrang Trofæ af typen “komplet”
2 100.000  Trofæsamling: 500 point
3 200.000  Kan efter eget valg undgå at forårsage critical hits.
4 300.000
5 400.000  Trofæsamling: 1000 point
6 500.000
7 700.000
8 900.000  Trofæsamling: 5000 point
9 1.500.000
10 2.000.000  Trofæsamling: 10000 point
11 2.500.000  Trofæsamling: 25000 point
12 3.000.000  Trofæsamling: 50000 point

One thought on “Hunter

Skriv et svar