Hop

Hop

Hvis man ikke har Jumping som skill gælder følgende regler:

Man kan uden tilløb hoppe en distance der svarer til ens højde. Denne distance modificeres med et Muscle check (med 3d6). For hvert point man slår over/under lægger man +/- 1/2 fod til.

Med tilløb kan man hoppe en distance(i fod) der svarer til ens base speed. I denne situation modificeres med et Strength check (med 3d6). For hvert point man slår over/under lægger man +/- 1 fod til.

Et hop der resulterer i en distance på mindre end 0, betyder at man falder (forover) i afsættet.

Skriv et svar