Hero

Hero

Hero_ArtHero

“Helt” eller Hero er en Subclass enhver figur på egen hånd kan vælge, når han opfylder forudsætningerne.

Helte specielt begunstigede af guderne, men ikke udødelige. Mest kendt, fra Græsk mythology, er Odysseus, Achilleus og Herakles.

En af Spartas generaler, Brasidas, sørgede for, at spartanerne beholdt kontrollen over Amfipolis under slaget om byen i 422 f.Kr, hvor han selv blev dræbt. Han blev dyrket som helt i Amfipolis efter sin død, og fejret med årlige lege og ofringer. [4] General Lysandros, også fra Sparta, blev efter sin død i 395 f.Kr dyrket som en gud i flere bystater, og Samos kaldte sin Hera-festival Lysandreia. [5]

En være “Helt” er ofte det første skridt på vej imod guddommelighed og det er et krav at man er Hero Level 10 før man kan påbegynde opstigelse som Demigod.

Krav

  • Level: mindst 12
  • Prime ability score:Mindst 30
  • Fast tilknytning til en gud eller pantheon.
  • Anerkendelse i samfundet som helt. Dette kræver Hero status i mindst én af følgende heroisk dimensioner:
   • Religion (F.eks. Udbrede gudens religion til et nyt område)
   • Krig (F.eks. Besejre en overlegen hær (Egenhændig eller som leder/genereal))
   • Kamp (F.eks. Besejre et eller flere Mytiske Monstre)
   • Kultur (F.eks. Bygge en mægtig og (af befolkningen betragtet som) uindtagelig fæstning)
   • Magi (F.Eks Konstruere en mægtig magisk genstand)
   • Kriminalitet (F.Eks Legendarisk snigmorder eller opbygning af en kriminel organisation som Mafian eller Assasin)

Heroiske dimensioner

For at få status som Hero inden for en af de 6 dimensioner skal man optjene mindst 500 Heroisk-Dimension-point til den første dimension. (HDP) Point tildeles inden for de 6 områder sammen med XP af DM.

Der gives imellem 0 og 500 pr. session.

Typisk skal man forvente at modtage omkring 100 point til én dimension for en succesfuld session.

500 point gives for at have udført en gerning der på stedet betragtes som heroisk.

DM kan vælge at give flere eller færre point efter campaign og omstændigheder.

Hvis flere party-medlemmer har været sammen om at udføre en heroisk gerning deles de optjente point ligeligt for gerningen.

Dertil gives en bonus til den enkelte karakter for almen Heroisk opførsel.

HDP kan konverteres til en anden dimension i forholdet 3 til 1.

En heroisk dimension der er “brugt” i forbindelse med et Hero-level låser mindst 500 point der derved IKKE kan konverteres. Hvis point optjenes i en “låst” dimension skal de med det samme konverteres til en anden dimension.

HDP kan anvendes som Hero Points. Prisen pr. anvendelse er 100 HDP der kan tages fra flere dimensioner efter eget valg.

En Heroisk Dimension kan også bruges til at genopstå hvis en figur dør. Hvis en Hero er død kan spilleren vælge at lade hende genopstå ved gudommelig intervention. Figuren vil da dukke op uden udenstyr af nogen art inden for 5 dage et sted af spillerens eget valg. CON påvirkers ikke ved at genopstå på denne måde. Hvis man ønsker sit udstyr igen, må man finde liget af sin forrige inkarnation

Ved guddommelig intervention vil den Heroise Dimension blive slettet og skal optjenes igen. Hero Level bliver ikke påvirket, men det kan være umuligt at stige yderligere levels før en dimension har optjent det tabte antal HDP og er låst.

Efterfølgende forsøg på genoplivning vil ikke virke.

Hero og klasser

Helte er ikke begrænset af de normale klasse regler, og opnår hurtigt evnen til at have flere parallelle ligeværdige klasser.

Ved starten af hver spille session, skal DM informeres om hvilke klasse der betragtes som den primære denne session. Det er kun den primære klasse der får XP.

Samtidigt vælges det om man vil have adgang til andre klassers evner. Hvis man vælger at have adgang til andre klasser, halveres alle optjente XP. Sub-classes der er tilgængelige for den aktive klasse kan dog altid anvendes fuldt ud.

En helt ny klasse starter på level 1 og får de CP til klasse evner og våben-proficiencies en klasse normalt har ved start. Den nye klasse får ingen non-weapon-proficiencies. Det tager ingen egentlig tid at starte en ny klasse, dog kan der være ritualer eller tid til læring af spells.

For alle klasser gælder det, at man maksimalt kan stige et level per session. XP der vil få en til at stige mere end ét level er tabt, og tæller heller ikke til sub-klasser.

Hvis man på trods af at have fravalgt adgang til andre klasser vælger at bruge dem alligevel, vil den primære klasse falde et level ved spillets afslutning og karakteren modtager INGEN xp til nogen klasser eller sub-classer.

Særlige bemærkninger om klasser.

Hit point beregnes og justeres som dual-class.

Wizards

Skal overholde sine armor krav for at kaste spells.

Priest

For at være priest skal der være overensstemmelse mellem pantheons og/eller guder mellem præst og hero del.

Våben begrænsninger og religiøse krav skal altid overholdes uanset hvilken klasser der måtte være aktive eller inaktive.

Warrior

Fighter regnes altid som single-class fighter, uanset om andre klasser er aktive eller ej.
Som Fighter får man mulighed for høj Str og Con bonus. Con bonus gives kun for fighter levels.
Paladin skal altid overholde moral og etisk kodex uanset om klassen er aktiv eller ej. Der skal naturligvis være overensstemmelse mellem gud/pantheon.

Proficiencies

Allerede kendte våben-proficiencies gælder kun i den klasse hvor de er lært. De kan dog genoptrænes i den nye klasse for det (for klassen) relevante antal CP. Dette tager ingen tid, men grænser for level mv. skal dog overholdes i den nye klasse.

Levels

Level XP Powers Limitations Krav
1 0
 • Maks antal klasser: 2 (Sub-classes tæller ikke i dette antal)
 • HP hæves til 50% af Max. (Ud fra bedste kombination af klasser)(Dual-class beregning i optimal rækkefølge)
 • Det er ikke længere muligt at skifte alignment.
 • Multi-Class eller tidligere Dual-Class regler gælder ikke længere.
  I stedet følges regler for flere heroiske klasser. Hvis man har flere end det maksimalt tilladte antal, kan man ikke starte nye klasser op.
Mindst én heroisk dimension
2 250.000
 • HP hæves til 60% af Max. (Ud fra bedste kombination af klasser)
 • Alle væsner der ser Heroen fornemmer helteauraen fra denne. Guddommelige, dæmoniske væsner samt præster på 12.th lvl over derover kan fornemme helten inden for 100 ft.
3 500.000
 • HP hæves til 70% af Max. (Ud fra bedste kombination af klasser)
 • Helteauraen fornemmes indenfor 100 ft. radius af intelligenter væsner med en “power” svarende til 15 lvl. eller derover
Ny heroisk dimension (750 HDP)
4 750.000
 • Maks antal klasser: 3
 • HP hæves til 75% af Max. (Ud fra bedste kombination af klasser)
5 1.000.000
 • HP hæves til 80% af Max. (Ud fra bedste kombination af klasser)
6 1.250.000
 • HP hæves til 85% af Max. (Ud fra bedste kombination af klasser)
 • Helteauraen fornemmes indenfor 100 ft. radius af intelligente væsner med en “power” svarende til 10 lvl. eller derover
Ny heroisk dimension
(1000 HDP)
7 1.500.000
 • Maks antal klasser: 4
 • HP hæves til 90% af Max. (Ud fra bedste kombination af klasser)
8 1.750.000
 • HP hæves til 95% af Max. (Ud fra bedste kombination af klasser)
 • Helteauraen fornemmes indenfor 100 ft. radius af intelligente væsner med en “power” svarende til 5 lvl. eller derover
9 2.000.000
 • HP hæves til 100% af Max. (Ud fra bedste kombination af klasser)
 • Helteauraen fornemmes indenfor 100 ft. radius af alle intelligente væsner
 Ny heroisk dimension(1250 HDP)
10 3.000.000
 • Sub-Class Ascendant tilgængelig
 • Helteauraen er så stærk at alle intelligente væsner indenfor 1000 ft. radius bemærker helten
Ny heroisk dimension(1500 HDP)

Skriv et svar