Weapon Mastery

Weapon Mastery

Weapon of choice:

Alle kan vælge sig weapon of choice (f.eks. familiens arvestykke, det trofaste long sword), dette koster 2 charater points for warriors, rouges og priests, og 4 for wizards. Når man kæmper med sit weapon of choice har man +1 til hit. Hvis man mister sit weapon of choice, eller ønsker at udpege et andet våben koster det det samme som oprindeligt. (4 for wizards, 2 for andre.)

Weapon of choice kan kombineres med andre former for specialisering.

Fro at vælge et våben som Weapon of choice, kræver det at man har en historie med våbnet.

Weapon expertise:

Alle kan vælge at tage weapon-expertise. Dette er en mere simpel form for specialization der giver flere angreb som specialization, men ingen hit/dam bonus.

Class
Char point cost.1)
Warrior
3
Rouge/Priest
4
Wizard
5

Grundlæggende krav for at komme videre:

For at opnå specialisation eller højere i et våben skal man have købt denne evne under skabelsen af sin character. Denne evner koster som følgende:

Class
Pris (Char. Points)
Fighter
5
Fighter, Multiclass
5
Paladin / Ranger
10
Thief
15
Bard
10
Priest
15
Wizard
15

Specialization:

Hvis man specialisere sig i et våben, giver det +1 hit / +2 dam (+2 point blank med bue). Desuden får man et ekstra angreb hver anden runde.
Normalt vil man kun kunne specialisere sig i ét våben, dette gælder dog ikke fighters der har betalt for det med char-points under skabelsen af figuren. Man kan dog ikke under nogen omstændigheder bliver master (eller bedre) i mere end ét våben !

Master:

Dette giver i alt +3 hit og +3 dam (gælder også bows etc.)

For at træne til et niveau på master eller højere kræves det at man finder en læremester. DM kan undtagelsesvis vurdere at man kan blive autodidakt. Dette tager som minimum 3 gange så lang tid (ofte som eneboer etc.), og koster 1½ gange cp prisen.

High master:

Efter at have opnået Master level, kan man gå efter at blive High-master.

Resultatet er, udover æren, at man forøger sit våben en speed-kategori, og laver critical hits på 17+.

Grand master:

Efter highmaster kan man blive Grand master.
En grand master får udover de allerede opnåede fordele:

1 ekstra angreb pr. Runde!

Alle terninger med våbnet ændres til den næste større terning (1d6 bliver til 1d8, og 2d10 bliver til 2d12 etc.)

Minimum level krav for Weapon mastery.

Specialization Master Highmaster Grandmaster
Single class fighter.
1
4
8
13
Other warrior.
3
7
12
18
Priest
5
10
16
23
Thief
6
12
19
27
Wizard
7
14
22
x

Træningstider for Weapon & shield mastery (months).

Specialization Master Highmaster Grandmaster
Single class fighter.
2
4
8
16
Other warrior.
4
8
16
32
Priest, Thief, Wizard
6
12
24
48

Der gives 25% tidsreduktion hvis våbnet er brugt ofte, og 50% tidsreduktion hvis våbnet er at betragte som næsten udelukket brugt – dette afgøres af DM.

CP Priser for Weapon & shield mastery.

Specialization Master Highmaster Grandmaster
Singe class fighter.
2
4
6
8
Other warrior.
4
6
8
10
Priest, Thief, Wizard
6
8
10
12

Skriv et svar