Baltorps Keep

Baltorps Keep

1523062-1284491364Baltorps keep ligger i det Nordøstlige hjørne af Zod. Principielt en del af Rosepearls len.